I.v.m. de vakantie hebben wij een beperkte voorraad
Uitverkocht = uitverkocht
Deze maand
gratis retour 

PRIVACYVERKLARING / AVG

 

BABYINN (Babyslaapzak-shop.nl), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.babyslaapzak-shop.nl
Comm. Adres:
BABYINN
postbus 250
7480AG Haaksbergen 

Ook te bereiken via info@babyslaapzak-shop.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer (indien opgegeven, niet noodzakelijk)

 • Emailadres

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze webshop

   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze webshop heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over webshopbezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
info@babyslaapzak-shop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief, indien aangegeven dat je deze wilt ontvangen.

 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen bij je af te leveren


   

Geautomatiseerde belsuitvorming
Wijj nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeerd een medewerker van Babyinn) tussen zit.


 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieen van persoonsgegevens:

 

Naam, adres en telefoonnummer
Deze gegevens bewaren wij in onze administratie zolang wij onze diensten als webshop zullen uitvoeren. Wij hebben deze gegevens nodig om jouw gekochte items bij het goede adres af te leveren en eventueel contact op te nemen indien nodig is voor de aangekochte bestelling. Nadat alles goed is afgeleverd worden bovenstaande gegevens opgeslagen in ons archief en echter alleen nog gebruikt voor administratie doeleinden.

 

Emailadres
Jouw e-mailadres bewaren wij in onze administratie zolang wij onze diensten als webshop zullen uitvoeren. Het e-mailadres hebben wij nodig om een bevestiging van jouw order te sturen, jouw factuur en de bevestiging van verzending inclusief track & trace code. Wanneer wij tijdens het verzendings-proces vragen hebben nemen wij het liefst contact op via het e-mailadres. Ook wordt er een bevestiging gestuurd naar het e-mailadres indien er items retour gestuurd worden.

 

Bij het invullen van het e-mailadres wordt er gevraagd of je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, indien jij hier ja hebt ingevuld zullen wij jouw e-mailadres ook voor onze e-mailmarketing gebruiken. Wil jij geen nieuwsbrief ontvangen? Dan wordt het e-mailadres nadat alles goed is afgeleverd opgeslagen in ons archief en echter alleen nog gebruikt voor administratie doeleinden.

 

Gegevens van jouw activiteiten op onze webshop

Wij houden activiteiten bij op onze webshop, zoals:

 

 • Heb je jouw gegevens wel ingevuld maar niet afgerekend? Dat kunnen wij zien, en sturen jou een email dat er nog wat in het winkelmandje staat. Na deze mail gaan jouw ingevulde gegevens in ons archief en worden alleen nog gebruikt voor administratie doeleinden

 • Bij een gemaakte order zien wij hoevaak er op de webshop gekeken is door jou de laatste paar dagen en de hoeveelste order het is die jij plaatst. Dit vinden wij niet meer dan een leuk feitje, en kunnen er rekening mee houden voor eventuele presentjes en geschreven kaartjes. Deze staat op de gemaakte factuur die na levering van de order in ons archief gaat voor administratie doeleinden.

 

 

Delen van persoonsgegeven met derden
BABYINN verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen jou gegevens dan ook nooit verkopen!

 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BABYINN gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BABYINN gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Babyinn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar 
info@babyslaapzak-shop.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via 
info@babyslaapzak-shop.nl